Transpersonaalne nõustamine ja hüpnoteraapia

Transpersonaalne nõustamine ja hüpnoteraapia

Transpersonaalne nõustamine ja hüpnoteraapia hõlmab väga paljusid erinevaid teooriaid ning tehnikaid, otsides neis alati ühisosa ja laiendades iga üksiku teooria piire. Tegemist on rakendusliku psühholoogia tulevikusuunaga, milles on ühendatud psühholoogia, meditsiin ja filosoofia. Kuna keha ja meel on omavahel seotud, sisaldab see pigem filosoofilist metodoloogiat kui kitsapiirilist teoreetilist lähenemist või üksikuid teraapiatehnikaid.

Transpersonaalne nõustamine ja hüpnoteraapia

võimaldab juurdepääsu inimmõistuse haardeulatusest välja jäävatele aladele ja annab meile vahendid ja tehnikad, mille abil on võimalik avastada ning kasutada kõigis inimestes peituvat avastamata potentsiaali, sisemist tarkust ning transtsendentaalsel teadlikkusel põhinevaid ressursse. Ühendades endas psühholoogia teaduse, filosoofia kunsti ning hüpnoosi efektiivsuse, on see innovaatiline tõhus terapeutiline lähenemine, mille abil on kliendil võimalik vaadata oma hetkeprobleemidest sügavamale ja mõista oma terviklikku identiteeti. See annab teraapiaprotsessile uue psühholoogilise kvaliteedi, mis julgustab klienti hindama adekvaatselt elu erinevaid aspekte ja leidma koos terapeudiga sisemist jõudu ja loovaid viise oma elu parendamiseks.

Küsi lisainfot