Koolitused

Kristiina Isand-Savinski

Koolitused vaimse tervise teemadel professionaalseks arenguks või isikliku arengu toetamiseks. 

Erikoolitused ja workshopid õpetajatele, noortele, täiskasvanutele, noorsootöötajatele,jne
Hinnad kokkuleppel.
Küsi lisainfot

Tagasiside koolitustelt

Võimas! Esimesest sõnast alates võis näha, kuidas öeldu puudutab kuulajaid. Igaüks võis leida Sinu jutuga kokkupuutepunkte. Elulised näited ja Sinu otsekohesus olid need, mis paelusid, kõnetasid ja panid kaasa mõtlema. Aitäh, et oled nii ehe ja siiras!

Mul on siiralt hea meel nende kohtumiste eest. Ma jõudsin iseendas selgusele. Ma olen tänulik aja eest, mida meile pühendasid. Ma olen tänulik, et sain aru, kui tähtis mina ise tegelikult olen.

Koolitus oli super! Koolitaja oli super! Mulle meeldisid väga käsitletud teemad ja see, et Sa rääkisid vabalt enda kogemustest. Kõige tähtsam, et saime kõik vaadata enda sisse ja teha tööd iseendaga. Aitäh!

Aitäh! Aitäh! Aitäh!

Olen iseendale ja Sulle tänulik Kristiina, et aitasid avada ja avastada iseennast. See koolitus andis palju jõudu ja tõuget iseendaga tegelemiseks. Kristiina oled imeline hing!

Teed õiget asja. Loodan, et teed kõik maailma (esialgu Eesti) inimesed teadlikumaks „Vaimse tervise“ teemadel.

Kõik koolitused kus ma varem käinud olen, pole Sinu koolitusega võimalik võrrelda. Sinu koolitus oli üle piiride hea. Ma soovin, et sinusuguseid inimesi oleks rohkem.

Aitäh Sulle ideaalseima koolituse eest!

Need neli korda ja 12 h tegid minu elus suured muutused. Ma õppisin rohkem enda sisse vaatama, panema end prioriteediks, märkama asju, mis muid jäid märkamatuks. Sinu antud õpetused panid mind noori laiema pilguga vaatama ja oskuslikumalt kuulama.

Kristiina Sa oled imeline! Sa julgustad, toetad, paned sügavamalt mõtlema ning tekitad tunde, et olen hoitud.

Suur aitäh Sulle!

Aitäh Sulle Sinu aja ja teadmiste ning kogemuste jagamise eest. Oli ja on puhas rõõm Sinuga koostööd teha, mõista ja avastada just noorsootöötajaid ja noori silmas pidades. Panid mind taas hindama kahtlemise ja küsimise olulisust ning andsid nii mitmeski asjas kinnitust, et olen õigel teel.

Oled vinge naine!

Sain juurde uusi, nippe, oskusi ja teadmisi, mida saan kasutada enda arengus ning millega toetada noori. Usun, et nii mõnigi siin õpitud asi saab olema minu igapäevane abiline ja tugi iseenda jaoks, kui ka mind ümbritsevate inimestele kellega kokku puutun.

Võitsid minu usalduse! Aitäh!

Võimas! Esimesest sõnast alates võis näha, kuidas öeldu puudutab kuulajaid. Igaüks võis leida Sinu jutuga kokkupuutepunkte. Elulised näited ja Sinu otsekohesus olid need, mis paelusid, kõnetasid ja panid kaasa mõtlema. Aitäh, et oled nii ehe ja siiras!

Kohtumine Kristiinaga toimus ühes väikeses algkoolis, kuhu teda oli kutsutud esinema. Kuulajad olid lapsevanemad.

Olen olnud varasemalt kuulamas psühholoogilisi nõustajad, kuid sellist kontakti publikuga nagu oli tol õhtul pole varem kogenud.
Avatud ja aus suhtlemine. Küsimused, mis panid palju inimesi saalis ennast, enda käitumist äratundma. Küsimused, mis olid peidetud nii sügaval ja sellel õhtul leidsid vastust. Mustrid, mis paljudel korduvad ja teevad valu. Teadvustamine, et ei ole üksi oma murega, et ka teistel on need olemas.

Praegusel ajal, kus varasemal kasutusel olnud ühiskonna, perekonda, suhete mudelid enam ei toimi, sellisel suurte muutuste ajal, kus paljud meist on absoluutselt uues enda jaoks emotsionaalses, psühhiilises keskonnas, tuleb igati toetada enda vaimse tervist, otsida toetust, abi. Tuleb osata kohaneda.

Paljudel meist on seda väga raske teha, me lihtsalt ei tea kuidas ja me lihtsalt saime sellised käitumis mustrid pärandiks.

Kristiina sõnad peavad jõudma rohkemate vanemateni. See oleks iga kooli suur panus oma õpilaste ja vanemate vaimsele tervisele, läbi selle ka kogu meie ühiskonnale.

Aitäh!